Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hoppfulla trafiknyheter angående väg 171

Från vänster: Lars-Erik Knutsson (S), Pär Eriksson och Roland Mattsson (M) har tillsammans arbetat hårt för att väg 171 ska prioriteras.

Under ett antal år har Sotenäs kommun försökt få till stånd förbättringar av väg 171 med anledning av att kommunen har flera stora företag inom marin livsmedelsproduktion och andra näringar.

På grund av den planerade laxetableringen i Sotenäs kommun, har nu Trafikverket intensifierat den åtgärdsvalsstudie som pågår för väg 171. Det innebär att man undersöker vilka åtgärder som behöver göras med vägen, till exempel breddning, för att den ska bli säkrare och förbättra framkomligheten.


Trafikverket har prioriterat arbetet med väg 171 (sträckningen syns på kartbilden) för att den ska komma med i arbetet med revidering av den regionala transportinfrastrukturplanen, som sträcker sig fram till 2033 alternativt 2037. Om vägen tas med i den planen, tas sedan beslutet om en slutlig vägutbyggnad av Västra Götalandsregionen våren 2022, men förutsättningarna ser än så länge goda ut.


”Med tanke på laxodlingen ökar fokus på tidiga åtgärder för väg 171” säger Max Falk, handläggare vid Västra Götalandsregionens koncernkontor.


Tre politiker har varit särskilt delaktiga i arbetet med att få väg 171 prioriterad: Pär Eriksson (C), Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) (bilden).

”Om väg 171 byggs ut kommer det att gynna alla våra befintliga företag, invånare och besökare som är viktigt för vår framtida utveckling” säger de.


Den regionala infrastrukturplanen fastställs våren 2022. Är vägen med i den tar det ytterligare några år innan första spadtaget kan tas.


För mer information kontakta:


Pär Eriksson (C) 076- 697 00 11


Lars-Erik Knutsson (S) 072-702 19 80


Roland Mattsson (M) 070-621 92 90

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65