Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Har infört rastvärdsteam

Rastvärdsteamet på Hunnebostrands skola.

För ett år sedan fanns det flera anmälningar om kränkande behandling på Hunnebostrands skola, anmälningar som rörde incidenter som hade inträffat under rasterna.

I dag finns det inte en enda. En stor del i framgången ligger i att ett rastvärdsteam har införts.
När Richard Andersson började arbeta som rektor för ett år sedan, såg han en förbättringspotential på flera områden i Hunnebostrands skola. Ett område han ville prioritera var att stärka tryggheten för eleverna. Därför arbetar skolans elevassistenter och språkstödjare i ett rastvärdsteam, sedan början av den här terminen.
”Vi kallar det inte rastvakter. Vakter har man i ett fängelse. Det som är tjusningen med detta arbetssätt är att elevassistenterna arbetar hela dagen med de barn som har det jobbigast, även på rasterna. Då blir trygghet den röda tråden” säger Richard Andersson.

Rastvärdsteamet har kommit överens om gemensamma regler för olika aktiviteter och anordnar också aktiviteter under rasterna. När alla vet vad som gäller, minskar konflikterna. De som ingår i rastvärdsteamet träffas också varje dag på en kafferast, där de kan diskutera både stort och smått som gäller arbetet.
”Vi har även lyft upp dem så att de har en representant i elevrådet och i elevhälsoteamet där de berättar om vad de ser på rasterna.” berättar Richard Andersson.

Elevassistenterna och språkstödjarna själva är mycket nöjda med det nya arbetssättet:
”Det fungerar jättebra och det är ett jättekul sätt att arbeta på. Det är fler personal som är ute och rör sig på skolgården nu. Vi har även varit i klassrummen och presenterat oss och de regler som vi har kommit fram till” säger elevassistenten Olle Öberg.

Rastvärdsteamet upplever att det blivit betydligt lugnare på rasterna:
”Det finns inte utrymme att bråka för det står en vuxen överallt” säger elevassistenten Christian Henrysson.
Elevassistenten Catarina Henriksson upplever bara fördelar med att arbeta i ett rastvärdsteam:
”Det ger trygghet framför allt och tillit. Föräldrarna känner sig trygga när vi är så många vuxna ute under rasterna” säger hon.

För mer information, kontakta Richard Andersson: rickard.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65