Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Hållbarhetsstrategi är antagen av kommunfullmäktige

Från vänster: Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg, Maria Vikingsson, kommundirektör, Eva Abrahamsson, ordförande i Hållbarhetsrådet, och Linda Sahlström, folkhälsostrateg.

Nu tar Sotenäs kommun ytterligare kliv för hållbar utveckling i Sotenäs!

Kommunfullmäktige antog på senaste mötet "Hållbarhetsstrategi 2030" som ger ett helhetsperspektiv och riktning för kommunens förvaltningars och bolags hållbarhetsarbete.

 

"Strategin ger oss en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor som bland annat cirkulär ekonomi, havsmiljö och folkhälsa t ex psykisk hälsa. Strategin pekar även ut samarbetsytor med det lokala näringslivet för omställning till ett hållbart samhälle" säger Eva Abrahamsson, ordförande i Hållbarhetsrådet.

 

Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;

  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbara samhällen och landsbygd
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Havet som utgångspunkt

Hela Hållbarhetsstrategin kan läsas här. Pdf, 601.6 kB.

 

För mer information kontakta:

 

Eva Abrahamsson, ordförande Hållbarhetsrådet

Telefon: 0702- 34 75 16

Mejl: eva.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65