Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Goda resultat för Sotenäs kommun i KKiK

Sotenäs kommun deltar årligen i KKiK, eller Kommunens kvalitet i korthet, som är ett nationellt jämförelseprojekt och omfattar cirka 260 kommuner.

Jämförelseprojektet omfattar ett 40-tal nyckeltal vilka är indelade i tre mätområden utifrån ett invånarperspektiv. Mätområdena är Barn och unga, Stöd och omsorg, samt Samhälle och miljö.


Här lyckas vi extra bra

Inom området Barn och unga presterar Sotenäs kommun bra jämfört med andra och särskilt inom kvalitetsnyckeltalen: kunskapskrav i grundskolan, andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola, behörigheter till yrkesprogram på gymnasiet, samt andel elever i grundskolan som deltar i kulturskolan. Däremot är kostnaden för grundskolan hög.


Inom området Stöd och omsorg är väntetiden på beslut om eventuellt försörjningsstöd efter inlämnad ansökan kortast i landet. Kostnaden för funktionshinderomsorg är låg samtidigt som brukarbedömningarna ligger på medelvärdet 2020 och strax över medelvärdet 2019.

 

Nöjdheten inom äldreomsorgens särskilda boenden är mycket hög.


Inom området Samhälle och miljö har Sotenäs mycket bra resultat jämfört med andra avseende andelen individer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar.

 

Läs mer om Sotenäs resultat i förhållande till övriga kommuner i årets analysrapport ”KKiK – Analys av resultatet 2020”.


Läs mer:

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65