Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Gestaltningsförslag för Stenbogens badplats

Hav, granitklippor, hopptorn, man

Sotenäs kommun har tagit fram ett gestaltningsförslag för Stenbogens badplats i Kungshamn, som nu finns tillgängligt för granskning. Under granskningstiden har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

Förslaget tar sin grund i önskemålen i Greta Mattssons testamente. Greta testamenterade sitt hus till Sotenäs kommun, med önskemålet att pengarna från försäljningen av huset ska gå till att återställa Stenbogens badplats.


Framtagandet av gestaltningsförslaget har gjorts i samverkan mellan Systra AB och Sotenäs kommun. Kommunen har grundat gestaltningsförslaget på olika synpunkter som kommit in under åren, och framförallt på Gretas önskemål. Gestaltningsförslaget var i juni uppe för politisk granskning, och ligger nu ute för synpunkter från allmänheten. Efter semestern kommer en sammanställning göras av de synpunkter som kommer in, och kommunen kommer se över hur synpunkterna eventuellt kan införlivas i det framtida genomförandet.


Här hittar du gestaltningsförslaget Pdf, 4.9 MB..


Du är välkommen med dina synpunkter senast den 21 augusti 2022. Dessa lämnas via e-post till daniel.jarnrot@sotenas.se.

Dela detta innehåll