Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Gåva på 300 kronor till medarbetarna

Foto: Anna Helgesson. Therése Mancini, oppositionsråd, Mats Abrahamsson, kommunalråd och Olle Börjesson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun har beslutat att ge en gåva på 300 kronor till medarbetarna, som ska användas för att stödja det lokala näringslivet som är öppet året runt!

Man kan använda gåvan på 300 kr hos någon av de lokala näringsidkarna som är verksamma året runt i Sotenäs kommun, med undantag av inköp av alkohol, tobak, spel/lotter eller drivmedel enligt Skatteverkets rekommendationer.

 

Vem omfattas av gåvan?

Gåvan gäller samtliga medarbetare som är tillsvidareanställd eller som har en pågående tidsbegränsad anställning som påbörjades år 2020.

Gåvan kan användas från 15 mars till 31 maj 2021 vid ett köptillfälle under denna period.

 

Hur tar man del av gåvan?

Information om hur man använder gåvan finns på kommunens intranät, eller fråga din närmaste chef.

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65