Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Förlängda regionala rekommendationer i Västra Götaland

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, samt ytterligare regionala rekommendationer bör tillämpas av alla som bor och vistas i Västra Götaland.

Nu förlängs de regionala rekommendationerna liksom ändring gällande skolor från 15 mars-1april 2021.

 

• Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.


• Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

 

• Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.


• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.*


• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.


• Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt. För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel. För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.


De förlängda rekommendationerna gäller från och med 2021-03-15 till och med 2021-04-01 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.


Thomas Wahlberg
Smittskyddsläkare

 

* Förtydligande gällande munskydd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.

 

I klassrumssituationen är det ofta svårt att alltid hålla avstånd och är desto svårare ju yngre barnen är. Kunskapsläget och erfarenheten blir dock allt tydligare i att barn inte är drivande i smittspridningen av covid-19, men att de naturligtvis kan smitta andra. Dock inte i sådan omfattning att generell munskyddsanvändning kan rekommenderas.


Situationer där trängsel inte kan undvikas kan framför allt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser. Dessa bör identifieras av alla berörda verksamheter och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65