Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad: 2017-09-07 10.34

Förhandlingar om heltidsmått

Sotenäs kommuns vårdpersonal som arbetar natt har ett lågt heltidsmått.

Nattpersonalen arbetar 31,33 timmar i veckan. Detta kan jämföras med till exempel Munkedals kommun, där nattpersonalen arbetar 36,33 timmar i veckan och Lysekils kommun där heltidsmåttet på natten är 34,33 timmar. Det nationella måttet som SKL och Kommunal har förhandlat fram ligger på 36,33 timmar.

Det låga heltidsmåttet för Sotenäs nattpersonal förhandlades fram i början av 2000-talet på grund av höga ohälsotal och för att det var svårt att rekrytera nattpersonal. Åtgärden har tyvärr inte haft den avsedda effekten. Sotenäs kommuns nattpersonal har idag ett avsevärt högre ohälsotal än till exempel Munkedals och Lysekils kommuners nattpersonal, trots att de alltså arbetar fler timmar.

Sotenäs kommun behöver höja bemanningen på natten, där det finns behov, för att vårdtagarna ska få en bättre omvårdnad. Samtidigt vill vi skapa likvärdiga arbetsvillkor för all vård- och omsorgspersonal. Det är inte skäligt att heltidsmåttet skiljer sig så mycket mellan natt- och dagpersonal.

Sotenäs kommun kommer därför att föreslå i förhandlingar med Vårdförbundet och Kommunal att heltidsmåttet för nattpersonalen höjs till likvärdig nivå som andra kommuner har.

Samtidigt arbetar vi mycket målmedvetet med att sänka de höga sjuktalen. Att vi har en hög sjukfrånvaro på natten ser vi givetvis allvarligt på, men det påverkas av så mycket mer än vilket heltidsmått personalen har.

Förhandling kommer inom kort att inledas med Vårdförbundet och Kommunal.

För mer information, kontakta Nina Roos, chef Omsorgsförvaltningen: nina.roos@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial