Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Företagsbesök hos Preemraff

Kommunens representanter besökte Preemraff. Från vänster: Kommunchef Maria Vikingsson, oppositionsråd Britt Wall (S), näringslivsutvecklare Tomas Larsson, kommunalråd Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L).

Just nu planerar Preemraff i Lysekil en utbyggnad som kommer att utöka raffinaderiets yta med 50 procent. Det kommer att behövas 1500 nya bostäder för att kunna ta emot alla som ska arbeta med utbyggnaden.

Sotenäs kommunledning var under tisdagen på besök hos Preemraff för att bli informerade om företagets planer för framtiden.
De togs emot av Stig Nilsson, som tidigare varit socialdemokratiskt kommunalråd i Lysekil, men som nu arbetar på Preemraff med bland annat kommunikation sedan 2004.
”Det rör sig mycket här, det är nästan som att arbeta i en kommun” berättade han.
Preemraff är Nordens största raffinaderi, det invigdes 1975 och är Lysekils största privata arbetsgivare. Företaget har idag drygt 670 Preem-medarbetare, 250 konsulter/entreprenörer och cirka 70 personer som har hand om städning, lots med mera. Sammanlagt arbetar omkring 1000 personer på Preemraffs område varje dag. Och betydligt fler kommer det att bli.

Det handlar om det stora ROCC-projektet som innebär bygget av en anläggning för att ta hand om de tyngsta fraktionerna i tjockoljan och omvandla dessa till bensin och diesel. Tjockolja får inte användas som bunker från 2020 på grund av ändrade krav på svavelhalt i båtbränsle.
Förutsatt att alla tillstånd blir klara och det blir ett ja i Preems styrelse under andra kvartalet 2019, så kommer man att börja bygga anläggningen i början av 2020.

Under ett storstopp september-oktober 2019 kommer en mängd förberedelser att äga rum inför ombyggnationen och då kommer det att befinna sig 2 300 personer på Preemraffs område, utöver den ordinarie personalen. Direkt efter stoppet, kan sedan byggnationen av ROCC-anläggningen påbörjas med 1500 nya man som är på plats under byggtiden. Det blir också 150 nya arbetstillfällen på Preemraff samtidigt som man kommer att ha cirka 200 pensionsavgångar fram till år 2024.
Rekryteringsbehovet hos företaget är med andra ord oerhört stort de närmaste åren.

Ombyggnationen kommer att kosta hisnande 15 miljarder kronor och vara färdig 2022.
Den stora utökningen av personal innebär givetvis även ett enormt stort behov av bostäder under storstoppet och ombyggnationen. Just nu pågår ett arbete med att ta fram permanenta och tillfälliga bostäder i både Lysekil och närliggande kommuner som till exempel Sotenäs.

”Preemraff är en mycket viktig arbetsplats även för Sotenäs kommun. Därför är det glädjande med den här investeringsnivån som de lägger på en anläggning som dessutom gynnar miljön” sade kommunalrådet Mats Abrahamsson (M).

Även oppositionsrådet Britt Wall var mycket glad över beskeden som Preemraff kom med:
”Det känns verkligen bra! Det finns en sådan otroligt stark framtidstro hos Preemraff. De har en stor ambition med sitt miljöarbete och investerar oerhört mycket pengar för att nå dit. Det är väldigt roligt att höra eftersom Preemraff är en sådan viktig arbetsgivare för Sotenäs och hela regionen” sade hon.

Mikael Sternemar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande, höll med:
”Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har ett sådant företag i vårt område som tar ett så stort ansvar för miljön och investerar de enorma summorna som man gör. Det är jag grymt imponerad av! De ligger i framkant av den omställning som måste ske i så många sektorer” säger han.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65