Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Fler rökfria miljöer - 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft vilket bland annat innebär fler rökfria miljöer.

Syftet med de utökade rökfria miljöerna är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar, avnormalisera rökning samt skydda överkänsliga personer som exempelvis barn.

 

Vilka nya platser omfattas av rökförbudet?

  • Områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner....
  • Uteserveringar.
  • Inhägnade idrottsanläggningar, även om anläggningen används till andra aktiviteter som konserter eller mässor.
  • Lekplatser.
  • Entréer till lokaler som allmänheten har tillgång till. Entréer till restauranger, butiker, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård är några exempel.

 

Vilka produkter omfattas av rökförbudet?
Rökförbudet omfattar samtliga produkter som kan rökas eller till användningssättet motsvarar rökning. Några exempel är tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vattenpipa.

 

Vem är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet?
Den som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Den som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser.
Askkoppar och markerade områden där rökning tidigare varit tillåten ska tas bort. Detta på grund av att man inte får uppmuntra till rökning på ett område där det är rökförbud.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65