Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Färre antal smittade veckorna 21-22

Utsikt över Hasselösund med Smögenbron. Text i bilden där det står "Det går åt rätt håll".

Under veckorna 21-22 rapporterades 15 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med vecka 20 då det rapporterades 27 nya smittade.

Observera att Västra Götalandsregionens rapport, som nedanstående information är hämtad ur, innehåller två veckors statistik på grund av tidigare tekniska problem med databasen SmiNet. Antalet fall som redovisas per dag under vecka 21 och 22 reflekterar inte smittspridningen utan behöver tolkas över en längre tidsperiod.

 

Under vecka 21 och 22 rapporterades sammanlagt 3 085 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 62 procent.

 

Fram till den 6 juni har 2 364 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland. Avlidna personer under 50 år redovisas inte per åldersgrupp och kön med hänsyn till sekretess då det rör sig om få fall i de olika åldersgrupperna.

 

Medianåldern för insjuknande i smitta vecka 21 och 22 är 31 år i Västra Götaland.

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 6 juni 2021, har totalt 188 928 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

 

Vill du hitta på något kul i Sotenäs i helgen? Här ger vi tips på trängselfria aktiviteter i vår vackra kommun: https://bit.ly/2RFpg3p Länk till annan webbplats.

 

Allmän information om vaccinering:

https://www.1177.se Länk till annan webbplats. samt telefonnummer:

• Svenska: 010-473 94 30

• Arabiska: 011-473 00 22

• Persiska: 011-473 00 23

• Somaliska: 011-473 00 24

 

Läs mer i Västra Götalandsregionens rapport: https://bit.ly/3pEwYaE Länk till annan webbplats.

 

Läs mer om antalet smittade i landets kommuner i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65