Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Energiläget i Sverige – samlad information

Kraftledning på hösten träd med röda löv omkring

Svenska kraftnäts transmissionsnät består av omkring 17 000 km kraftledningar. Foto: Tomas Arlemo

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här samlar vi information om läget.

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.


Det kan vara svårt att hänga med i hur elsituationen egentligen ser ut just nu. I ena stunden är läget akut. I andra produceras det mer el och priset går ner.


Här samlar vi information från olika myndigheter om läget just nu.

Artikeln uppdateras vid behov

Energimyndigheten

Energimyndighetens kampanj "Varje kWh räknas" Omfattar en lång rad aspekter och frågor runt energisituationen just nu och vänder sig både till privatpersoner, företag och myndigheter.

Här finns en lång rad tips om vad du kan tänka på i vardagen för att spara el och hålla nere dina elkostnader.


Energimyndigheten: Varje kWh räknas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här finns också en snabb genomgång av det som många undrar just nu:


Energimyndigheten: Frågor och svar om Energiläget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länsstyrelsen

Det finns en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Då kan också elen behöva stängas av i korta stunder i vissa områden. Då används styrel.

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare i ett läge där delar av elnätet behöver kopplas ifrån på grund av kortsiktig elbrist.

Det är Länsstyrelsensom leder och samordnar länets arbete med styrel.

Mer information om hur styrel används:


Länsstyrelsen: Så fungerar styrel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Länsstyrelsen: Prioritetsordningen vid effektbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet.


Myndigheten beskriver läget ur sitt perspektiv varje vecka:


Svenska kraftnät: Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Information om energiläget på andra språk:

Dela detta innehåll