Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Eldningsförbudet utökas

Eldningsförbud gäller i Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner. Nu utökas förbudet till att även omfatta all eldning samt grillning i skog och mark.

Engångsgrilllar får inte användas, inte ens i egen trädgård.

Det varma och torra vädret fortsätter och räddningstjänsterna i Sotenäs-Tanum-Strömstad påmnner om att eldningsförbud råder i samtliga tre kommuner. Detta då brandrisken i skog och mark nu är mycket hög. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan.

 

Förbudets omfattning

I trädgård

Det är tillåtet att använda öppen eld i grillar uppställda i trädgårdar och på särskilt iordningställda grillplatser. Grillplatsen ska vara i anslutning till bostads- eller fritidshus.
Engångsgrillar är inte tillåtet. Räddningstjänsten rekommenderar el- eller gasolgrill.

På Camping
Här får endast el- eller gasolgrill användas.Färdigställda grillplatser kan eventuellt användas. En riskbedömning ska göras av campingägare eller dess representant.

I skog och mark
På grund av den extrema torkan är all grillning i skog och mark förbjudet. Detta gäller även grillning på särskilt iordningställda grillplatser (i skog och mark).


Stor risk för skogsbrand

Risken för skogsbrand är stor till extremt stor i större delen av länet.
SMHI:s prognos är att det inte blir några förändringar i väderläget och att det blir lite eller ingen nederbörd den närmsta veckan.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bedömer att det behövs 30-40 millimeter regn för att få en påverkan på skogsbrandsläget samt därefter lågtrycksbetonat väder.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65