Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Delta i digitalt samrådsmöte om Långevik 1:12 m.fl

Bild på Sotenäs kommuns logotype.

Nu kommer Sotenäs kommun att anordna ett samrådsmöte om detaljplan för del av Långevik 1:12 m.fl.

Planområdet ligger norr om Väjerns tätort och öster om Dinglevägen, väg 174. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 600 bostäder och område för handel och förskola.

 

Med anledning av rådande restriktioner kommer ett samrådsmöte hållas digitalt den 20/1 2022 kl. 18 – 19 via Microsoft Teams.


För att delta görs en anmälan via mail till ellen.jansson@sotenas.se senast 18/1 2022.


Det går också bra att när som helst ställa frågor till ansvarig handläggare Ellen Jansson, ellen.jansson@sotenas.se eller (vxl.) 0523-66 40 00.  

Dela detta innehåll