Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

De lämnar KS: Tack för allt arbete med sotenäspolitiken

Sju ledamöter som avtackats från KS på kommunhusets trappa

Årets sista sammanträde med kommunstyrelsen blev också det allra sista för flera politiker. Och några lämnar politiken helt.

Många års samlad politisk erfarenhet och stor kunskap om Sotenäs kommun försvinner från det politiska styret när vi går in i nästa år.

Sammanlagt tolv ledamöter lämnar sina poster i kommunstyrelsen.

Sju av dem var på plats vid årets sista möte.

 

Avtackningen kom alla ledamöter till del då det dagen till ära serverades smörgåstårta till lunch.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson tackade också var och en av de som lämnar (och som var på plats) med en blomma.

 

Även Mats Abrahamsson lämnar kommunstyrelsen efter 16 år som ordförande.

Ordförande i kommunfullmäktige, Jan Ulevark, tackade genom att räcka över ett bidrag till Röda korsets arbete i Ukraina.

 

På bilden ser ni från vänster:

Jan Ulvemark (S) som kommande mandatperiod är ordförande i kommunfullmäktige.
Stig-Arne Helmersson (C)

Susanne Aronsson de Kinnaird (M) lämnar politiken helt

Mats Abrahamsson (M)

Roland Mattsson (M)

Lars-Erik Knutsson (S) lämnar politiken helt

Birgitta Albertsson (S) lämnar politiken helt

 

Övriga som lämnar KS, men som inte närvarade på avtackningen:

Olof Börjesson (C)
Mathias Bruno (M)
Maria Holmström (M)
Lars Kinnmalm (M)
Magnus Johansson (V)

Dela detta innehåll