Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Dags att skotta och sanda

Vid vårt kommunförråd på Klippsjövägen i Kungshamn kan invånare hämta sand liksom vid depån vid räddningstjänsten i Hunnebostrand.

Snart är vinterkylan här och det är dags att skotta och sanda. Här ger vi dig värdefulla tips!

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för vägvinterhållningen av kommunala gator, cykelvägar, torg och gångbanor.

Turordningen vid vinterväghållning är följande:
1. Prioriterade vägar och parkeringar
2. Gång-/cykelvägar
3. Stickvägar
4. Uppsamlingsvägar

 

Vad ansvarar fastighetsägare för?

Det ska finnas plats för gående. Oavsett om det finns en gångbana eller inte utanför din fastighet är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med plats för gående.

 

Tänk på det här för att underlätta snöröjningen

Respektera gällande parkeringsförbud.

Det är inte tillåtet att forsla ut snö från din tomt eller uppfart ut på gatan.

Ta bort eventuell snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.

Håll området runt ditt sopkärl sandat och fritt från snö och is så att sophämtningen fungerar.

Beskär buskar och träd som hänger ut över gångbanor och gator.

 

Varför saltar ni inte så ofta?

Vi saltar vid frosthalka, dock oftast genomfartsleder och större leder. Saltet är effektivt bara vid vissa temperaturer. Dessutom är det skadligt för miljön.

 

Var kan jag hämta sand?

Vid kommunförrådet på Klippsjövägen i Kungshamn och vid depån vid räddningstjänsten i Hunnebostrand.

 

Läs mer om sandning och snöröjning här

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65