Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Blå ÖP är antagen

Den Blå Översiktsplanen är nu antagen!

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil, har gemensamt arbetat med en fördjupad översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Ett förslag har varit utsänt på utställningssamråd mars-maj 2018. Syftet med samrådet var att de som kan bli berörda av planen skulle få en insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Efter detta omarbetades dokumentet utefter de synpunkter som inkom.

Nu har det långa och intensiva arbetet nått mållinjen. Nu är den blå översiktsplanen antagen av samtliga fyra kommuner. Arbetet är ett bevis på att man genom att gå samman kan åstadkomma stora förändringar.

”Framtagandet av Blå Översiktsplan har varit ett kommunöverskridande samarbete mellan kustkommunerna i norra Bohuslän. Vår havsplanering kommer att bli ett viktigt verktyg för hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare" säger Jan-Olof Johansson, ordförande för Tillväxt Norra Bohuslän.

Läs mer på Tillväxt Bohusläns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För mer information:


Jan-Olof Johansson, ordförande
Lysekils kommun
Kommunalråd
Telefon: 0523- 61 30 15
Mejl: jan-olof.johansson@lysekil.se

 

Carl Dahlberg, processledare Tillväxt Norra Bohuslän

Telefon: 076- 808 22 60

Mejl: carl.dahlberg@lysekil.se

 

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65