Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Bäst resultat i Fyrbodal

Sotenäs kommun har bäst resultat av alla kommunerna i Fyrbodal när man mäter kvalitén på kommunens verksamheter! Och allra bäst är vår hemtjänst!

Sotenäs deltar tillsammans med 250 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt som heter Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Projektet administreras och samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL).


Man gör jämförelser mellan kommunerna som handlar om tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.
Några av de saker som Sotenäs kommun får bäst poäng för, är till exempel andelen brukare som är nöjda med hemtjänsten. Här uppger hela 94 procent av brukarna att de är nöjda, vilket är en av de högsta siffrorna i landet! Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende är också högt i kommunen, 92 procent uppger att de är nöjda.

 

Sotenäs placerar sig också mycket väl inom området trygghet bland annat när det gäller elevers känsla av trygghet.
Tillgänglighet att nå tjänstemän och politiker i kommunen via telefon har ökat och placerar Sotenäs högt jämfört med övriga kommuner.
Även öppethållandetiderna för bibliotek, simhall och återvinningsstation ligger kvar på en fortsatt hög nivå med ”Meröppet biliotek” som gör det möjlig att besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider.

 

”Vi har arbetat under de senaste tre åren för att förbättra oss i den här mätningen. Varje år som KKiK har kommit, har vi gått igenom vilka brister som våra verksamheter har haft och arbetat med att åtgärda dem. Jag är oerhört stolt och glad över att Sotenäs kommun nu har det bästa resultatet bland kommunerna i Fyrbodal och vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som gjort den fina placeringen möjlig” säger kommunchef Maria Vikingsson.

 

På bilden: Hemtjänsten Söder är några av dem som sett till att kommunens brukare får en så fin omvårdnad och är så nöjda! Stort tack till er!

 


Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65