Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Avstängning av motionsspår

Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om ärendet.

En del av motionsspåret i Hunnebostrand är avspärrat av en privat markägare sedan en tid tillbaka.

Även det fornminne som finns på platsen är avspärrat, vilket har lett till att Länsstyrelsen har varit på plats för att inspektera om tillträdet till fornlämningen har begränsats. Länsstyrelsen kommer återkomma med en utvärdering under våren.
Under onsdagen blev kommunstyrelsens arbetsutskott (bilden) informerat om det här ärendet av Gunnar Einarsson, arbetsledare för motionsspår och Soteleden vid Sotenäs kommun.
"Ett arbete pågår just nu med att försöka dra om sträckningen av motionsspåret så att det återigen blir öppet för allmänheten" berättade han.
Förhoppningen är att motionsspåret ska vara omdraget innan sommaren.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65