Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Avbryter process

Den 5 april förra året godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal för ett aktivitetscenter med hotell vid Hunnebo 1:647 Lahälla.


Ett av villkoren för att projektet skulle kunna gå vidare var att en kompletterande finansieringsplan skulle presenteras och godkännas av kommunstyrelsen senast 31 december 2017. Någon sådan har inte presenterats. Projektet kräver omfattande investeringar och utan en finansieringsplan är det osäkert om projektet går att slutföra. Därför är kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att kommunstyrelsen avbryter planarbetet för etablering av aktivitetscenter, Hunnebo 1:647, Lahälla.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65