Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Arbetar med Lean

Miljöavdelningen arbetar vid Lean-tavlan.

Sedan ett år tillbaka har flera avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen använt sig av Lean-arbete för att effektivisera sitt arbete.

Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi och syftar till att erhålla högsta kvalitet, kortast ledtid och lägst kostnad. En av de avdelningar som kommit långt med sitt Lean-arbete är miljöenheten.
”Vi har arbetat mycket med systematiskt kvalitetsarbete under året, vilket har gett bra effekt. Vi lär av varandra inom samhällsbyggnadsförvaltningen" säger miljöchefen Maria Bylund.
Varje vecka samlas miljöavdelningens medarbetare vid en Lean-tavla där man går igenom vad som har gjorts under den gångna veckan och om det finns nya förbättringsförslag som behöver hanteras.
”Lean-arbetet hjälper oss att öka flödet och hitta tidstjuvarna. Vi fångar också upp idéer och sätter upp dem på tavlan. Sedan skriver vi upp hur stor arbetsinsatsen är för idén och skriver upp ett datum när den ska vara klar. Det är viktigt att det är realistiska uppgifter som inte är för stora” säger Maria Bylund.
Nyligen fick Miljönämnden i Mellersta Bohuslän Lean-tavlan förevisad för sig och blev imponerad av arbetet:.
”Det är ett bra och överskådligt sätt att jobba med ständiga förbättringar och som alla kan vara delaktiga i” säger nämndens ordförande Eva Abrahamsson.

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65