Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Ansträngt budgetläge

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef i Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun har tyvärr ett ansträngt budgetläge inför 2019 och de kommande två-tre åren.

Anledningen är att kommunen har fått en kraftigt höjd avgift till kostnadsutjämningssystemet. Avgiften har ökat från 2,4 miljoner år 2014 till hela 27 miljoner år 2019 och de kommande åren. Sotenäs kommun är därmed sjunde största bidragsgivare i kostnadsutjämningssystemet bland landets kommuner, per invånare.

Kostnadsutjämningssystemet är en modell som utjämnar för kostnader mellan alla Sveriges kommuner. Oavsett var man bor i landet ska man ha likvärdig kommunal service. För varje kommun beräknas en strukturkostnad inom ett antal områden, det vill säga vad servicen borde kosta inom de olika områdena som till exempel skola och äldreomsorg. Hur många invånare kommunen har i varje åldersgrupp är den största påverkansfaktorn. Mellan 2016 och 2017 minskade Sotenäs kommuns äldre åldersgrupp kraftigt. Sker det så snabba förändringar i befolkningens sammansättning mellan ett år till ett annat, kan avgiften förändras radikalt, vilket är det som nu har drabbat Sotenäs kommun.

”Vi fick signaler om detta under senvåren. Man kan tyvärr inte ställa om verksamheterna på så kort tid, utan det är ett arbete som måste ske under ett antal år så att man kan bibehålla kvalitén. Gör man akuta åtgärder så kan det innebära att det blir dyrare i slutändan. Därför arbetar vi just nu med en plan för hur vi ska kunna ställa om verksamheterna och effektivisera dem. Den planen ska presenteras i kommande budgetprocess under oktober och november” säger ekonomichef Ulrika Gellerstedt och fortsätter:

”Det kommer att behöva genomföras kraftiga åtgärder i verksamheterna. Vad de åtgärderna utmynnar i är ännu inte bestämt, då det handlar om politiska beslut som kommer att fattas under hösten och vintern.”

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson är mycket kritisk mot hur hårt drabbad en liten landsbygdskommun blir av de kraftiga svängningarna i kostnadsutjämningssystemet:

”Det är helt orimligt att begära att en liten landsbygdskommun ska kunna ställa om och minska sina kostnader i vård, skola och omsorg från en månad till en annan. Dessa enorma belopp riskerar att rasera en välfungerande verksamhet i vår kommun. Kommunledningen ser ytterst allvarligt på det uppkomna läget och arbetar nu med olika förslag på hur verksamheten ska kunna ställas om. Men vi har även kontaktat Sveriges kommuner och Landsting och framfört att vi anser att systemet är både orimligt och orättvist. Bortsett från detta har vi i grunden en stabil och god ekonomi i Sotenäs kommun, men detta nyckfulla system gör vårt budgetarbete mycket osäkert och svårbedömt” säger han.

 

För mer information:

Mats Abrahamsson, (M), kommunalråd

Telefon: 0523- 66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

 

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Dela detta innehåll

Jenny Borg

Kommunikatör

 

jenny.borg@sotenas.se

0523 - 66 46 65