Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vill locka tillbaka havsörnar

En åtel med sill kan locka havsörnar.

I början av 1900-talet fanns det havsörnar i Sotenäs kommun. Det vill Sotenäs kommun ska ske igen!

Därför har Sotenäs Havsörnsprojekt inletts under hösten 2018 tillsammans med Nordens Ark och Grasshamns Fältstation.
Havsörnen finns idag i Östersjön och har spridits via de stora sjöarna Mälaren, Hjälmaren och finns nu även i Vänern. Därifrån är inte flygsträckan lång till Västkusten och Sotenäs. Vid flera tillfällen under hösten och vintern har Havsörnsprojektet försökt locka havsörnar till Sotenäs med åtlar av sill och vid ett tillfälle siktades faktiskt en havsörn i närheten av en åtel i Habybukten. Havsörnar har även siktats i trakterna av Hamburgsund och Lysekil bland annat.
Hittills har kommunen gett ett bidrag till projektet på 3000 kronor, men projektet har varit så gott som självfinansierat eftersom Orkla har skänkt sillen till åtlarna och Kungshamnsfiskarna har sponsrat projektet genom att upplåta frysutrymme för sillen.
”Senast havsörnen var bofast i Sotenäs kommun var i början av 1900-talet. Genom att få tillbaka arten till kommunen berikar vi dels den biologiska mångfalden, men vi får också mer balans i vårt fågelbestånd. En viktig föda för havsörnen är nämligen Storskarv som idag äter väldigt mycket småfisk. Skulle vi få häckande havsörnar i Sotenäs skulle vi få en bättre balans mellan fågelbestånden och förhoppningsvis bättre bestånd av kusttorsk och plattfisk” säger Per-Olof Samuelsson, projektledare för Sotenäs Havsörnsprojekt.

 

För mer information kontakta:

Per-Olof Samuelsson, projektledare

Telefon: 070- 321 24 69

Mejl: per-olof.samuelsson@sotenas.se


Dela detta innehåll