Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Var rädd om våra unga humrar på reven

Rör inte våra framtida humrar!

Nu är det snart hummerpremiär! Sotenäs kommun har under två år i ett hummeryngelprojekt satt ut drygt 4000 hummeryngel. Ynglen finns bland annat på tre rev som byggts med sprängsten, nordväst om Smögen. Rev nr 3-5 på bilden har en stor boj där det satts ut många små hummeryngel för att stärka det lokala beståndet.
Sotenäs kommun vädjar nu till fiskare att inte sätta hummertinor inom 100 meter från bojarna nr 3-5 för att skydda ynglen. Bojarna är märkta ”Sotenäs kommun hummerodlingsprojektet undvik fiske inom 100 m".
Det finns en eller två bojar på reven som ligger; nordväst om Kalkegrund, långt nord på Bredberget och väst om Janseklacken.
Sotenäs kommun har arbetar också med ett spökfiskeprojekt som går ut på att ta upp gamla tappade hummerburar och fiskeredskap som annars står och spökfiskar på havets botten och låter fiskar och humrar gå en kvalfylld död till mötes.
Spökfiskeprojektet har gått så bra att det har fått nya pengar och startat om i år.
"På kort tid har vi redan fått upp 50 hummertinor, några skäddegarn och ryssjor med yrkesfiskare som draggar och dykare" säger projektledaren Per-Olof Samuelsson.
Några tips utifrån erfarenheterna från spökfiskeprojekten:


* sätt inte tinor i eller i närheten av fartygsleder. Det är nämligen vid lederna som man har hittat klart mest tinor.


* ha tillräckligt långa linor och tunga tinor, 7-8 kg, gärna tyngre, annars vandrar de iväg vid dåligt väder.


För mer information kontakta:

Per-Olof Samuelsson, projektledare Havsmiljösatsning Sotenäs

Telefon: 070-321 24 69

Mejl: per.olof.samuelsson@sotenas.se


Dela detta innehåll