Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Var källkritisk i sociala medier

Just nu florerar ogrundade rykten i sociala medier om covid-19 i Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun vill påminna om vikten att vara källkritisk och söka information från officiella källor. Vi hänvisar till www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Sotenäs politiska ledning och kommunledning följer utvecklingen av covid-19 noga varje dag.

 

Några åtgärder som hittills vidtagits av kommunledningen:

  1. En pandemigrupp har bildats. Den leds av personalchef och består av bland andra säkerhetssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommunikationsansvarig och representanter från våra miljö- och städenheter bland andra. Pandemigruppen sammanträder och diskuterar åtgärder för att säkerställa att inte smittspridning sker i kommunen.
  2. Flera gånger i veckan deltar säkerhetssamordnare och andra kommunrepresentanter i telefonkonferenser med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare för att få information om läget lokalt, regionalt och nationellt och vilka åtgärder som behöver vidtas.
  3. Basala handhygiensrutiner råder överallt i kommunens verksamheter.
  4. Det råder besöksförbud på kommunens äldreboenden. Detta för att skydda dem i vårt samhälle som löper risk att bli allvarligt drabbade om de smittas.

 

Sotenäs kommun vill slutligen återigen uppmana till källkritik. Sotenäs kommun har upprättat en sida på sin hemsida med säkerställd information och länkar till officiella myndigheter: http://bit.ly/38m65Oq

 

Dela detta innehåll