Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Våga vara snäll!

Under denna termin har elever och personal på Hunnebostrands skola arbetat med temat "Våga vara snäll".

Under lektionspass varje vecka så har skolkurator Johan Molinder, tillsammans med undervisande pedagoger, arbetat med eleverna utifrån snällhet och sociala färdigheter.
I samband med detta läsår har skolan utökat sitt förebyggande och främjande arbete för ökad trygghet och trivsel. Under temat så har samtliga elever varit med och tryckt sina händer och skapat en stor gemensam banderoll med texten ”Våga vara snäll” som kommer att sättas upp i skolans matsal. Eleverna i år 6 har gjort egna ”Våga vara snäll filmer” och under rasterna så har skolans rastvärdsteam berikats med rastkompisar bestående av elever i år 6 som är med och planerar upp roliga aktiviteter för de andra eleverna som är ute på skolrasterna.
På skolan har man även satt upp tavlor med barnens positiva ord om deras skola och på fritids har barnen bland annat skapat ett kollage med snäll-lappar som möter alla i ingången till fritids lokaler.
Tanken med arbetet kring våga vara snäll är att eleverna ytterligare ska stärka deras självkänsla, skapa ökad grupptrygghet, att känna att de vågar och får vara den man är och vill vara och se alla fördelar kring att vara snälla mot varandra. Även personalen på har varit med i detta tema då de har fått och läst böcker om vikten av snällhet.
Och det är ju inte bara eleverna som har nytta av detta, vi kanske alla skulle våga vara lite mer snälla mot varandra!

 

För mer information kontakta:

Rickard Andersson, rektor

Telefon: 0523- 66 42 26

Mejl: rickard.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll