Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Vägarbeten i Sotenäs kommun

Under de närmaste åren kommer flera stora arbeten att utföras av Trafikverket inom Sotenäs kommun samt på kommunens tillfartsvägar.

Under 2020 ska en rondell byggas vid påfarten till Smögenbron från fastlandssidan. Den kommer att anläggas något uppåt i korsningen mot Hagaberg. Sotenäs kommuns trafikingenjör har drivit frågan mot Trafikverket ända sedan 2013 och förberedande projekteringar så som exempelvis inmätningar kommer att ske redan under 2019.
När rondellen är färdigbyggd ska omfattande reparationsarbeten på Smögenbron påbörjas. Den ska bland annat förstärkas och få ny belysning. Man kommer även att sätta upp anti-suicidskydd. Arbetena på bron kommer att pågå i tre etapper under perioden 2021-2023. Inga arbeten kommer ske under sommarsäsongen.
Det har under många år varit problem med översvämningar på tillfartsvägarna mot Sotenäs. Nordens Ark har genomfört förebyggande åtgärder på sina marker och i höst ska Trafikverket och Nordens Ark träffas för att se om åtgärderna haft tillräcklig effekt.
Trafikverket har också dikat ut vid Klev och bytt vägtrummor. Just nu väntar man på tillstånd från Länsstyrelsen för att få lov att utföra fler åtgärder för att undvika översvämningar.
Vid Långöns vatten kommer Trafikverket att bygga om vägen genom att höja upp vägprofilen för att undvika översvämningar i framtider och deras förhoppning är att även dessa åtgärder skall utföras 2020.
Med de här förändringarna hoppas vi att Sotenäs kommun ska bli ännu mer trafiksäkert!

 

För mer information kontakta:

Susanne Jakobsson, trafikingenjör

Telefon: 0523- 66 45 49

Mejl: susanne.jakobsson@sotenas.se

Dela detta innehåll