Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Utbildningsdag för lärarna

Förvaltningschef Ulf Blomquist höll ett anförande under dagen.

Nyligen genomfördes en utbildningsdag för alla lärare i Sotenäs kommun i att bedöma elevers kunskaper.

Skolverket har kommit med ett nytt allmänt råd om betyg och betygssättning som dagen fokuserade på.

”Likvärdighet i kommunen står i fokus, att alla elever på alla skolor ska bli likadant bedömda” berättade Anna Karlefjärd, konsult och utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads Universitet.

Dagen var en fortsättning på arbetet som påbörjades i höstas och kommer fortsätta i ett större sammanhang under hösten 2019. Alla lärare ska kunna bedöma elevernas resultat, även om man inte sätter ett betyg på eleverna.

Utbildningsdagen blev också ett utmärkt tillfälle för pedagogerna att få träffas och diskutera betygssättning, bedömning och andra utbildningsfrågor.

Kristina Harrysson är lärare på högstadiet och var nöjd med dagen:

”Jag tycker att det har varit inspirerande. Det här är viktiga och tunga frågor att diskutera. Det är viktigt att få fler infallsvinklar och få möjlighet att diskutera detta” sade hon.

 

För mer information:

Ulf Blomquist, förvaltningschef

Telefon: 0523-66 46 86

Mejl: ulf.blomquist@sotenas.se

Dela detta innehåll