Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Utbildningsdag för bättre samarbete

Vem ska göra vad egentligen? Nyligen genomfördes en utbildningsdag där den politiska ledningen och kommunens ledande tjänstepersoner deltog.

Utbildningen handlade om ”den gyllene zonen”, det vill säga hur man åstadkommer ett bra samarbete och en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.

”Skillnaden mellan väl fungerande och mindre väl fungerande kommuner, det beror på hur bra samarbetet mellan politikerna och tjänstepersonerna fungerar” sade Lena Lindgren från Sveriges kommuner och Landsting, som höll i kursen.

Birgitta Albertsson, oppositionsråd, var nöjd med dagen:

”Det blev bra diskussioner. Det är viktigt att politiker och tjänstepersoner inte går in på varandras ansvarsområden” sade hon.

Ekonomichefen Ulrika Gellerstedt deltog också i utbildningen och sade efteråt:

”Jag tyckte det var en jättebra dag, eftersom det här är frågor vi behöver tala om, nämligen vad tjänstepersonernas uppdrag är kontra politikernas uppdrag. Det var också bra att det var en blandning av nytillträdda förtroendevalda och förtroendevalda som har haft uppdrag tidigare. Jag uppskattar att vi fick tid för att diskutera dessa frågor och lära känna varandra bättre. Det sätter grunden för vårt fortsatta arbete tillsammans.”

 

För mer information kontakta:

Maria Vikingsson, kommunchef

Telefon: 0523-66 45 16

Mejl: maria.vikingsson@sotenas.se

Dela detta innehåll