Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Uppdaterad information angående översvämning

Information till allmänheten angående översvämning som skedde fredagen 16 juni.

Kommunen har säkrat alla vägar och gångvägar och fortsätter att sopa och återställa sådana ytor efter grusmassor som spolats ner. Det pågår även slamsugning av dagvattensbrunnar. Skanova och dess underentreprenörer har åtagit sig att återställa förstörda fiberschackt.

Har du fått vattenskador i ditt hus ska du kontakta ditt försäkringsbolag.

Gäller det vatten och avloppsfrågor ska du kontakta:

Västvatten via info@vastvatten.se eller

telefon kundtjänst telefon: 0522-63 88 00

Gäller det fiber kontakta: Skanova telefon 020-40 24 00 

Dela detta innehåll