Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Under vecka 33 inträffade 2 nya smittfall

Blå himmel, båtar och vackra hus i strålande solsken, framför husen ligger blått hav.

Under vecka 33 upptäcktes 2 nya smittfall i Sotenäs kommun.

Det kan jämföras med 2 nya smittfall även under föregående vecka.

 

Antalet fall av covid-19 ökade med 26 procent i Västra Götaland, jämfört med föregående vecka och vi har återigen en alltmer utbredd samhällsspridning i Västra Götaland.

 

Smittspridningen dominerar bland barn och unga vuxna. Av fallen som diagnostiserats under vecka 33 var 73 % i åldersgrupperna 0 – 39 år.

 

Den 23 augusti kl. 10:00 fanns det totalt 52 inneliggande patienter med covid-19 (jämfört med 40 patienter den 16/8), varav 13 på intensivvårdsavdelning (IVA) (jämfört med 10 patienter den 16/8), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

 

Folkhälsomyndigheten menar att en hög vaccinationstäckning medför lägre belastning på vården, och att detta är en självklar förutsättning för att restriktionerna ska kunna avvecklas och att vi ska kunna gå tillbaka till ett normalläge.

 

Läs mer om antalet smittade i Folkhälsomyndighetens rapport: https://bit.ly/2RP2vK8 Länk till annan webbplats.

Dela detta innehåll