Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tysk TV har besökt marina återvinningscentralen

Gunnar Köhne, journalist från Deutsche Welle har gjort ett tv-inslag om den marina återvinningscentralen.

Det var journalisten Gunnar Köhne från tv-kanalen Deutsche Welle som gjorde ett reportage om verksamheten och inslaget ska sändas i ett tv-program som heter ”Focus on Europé”.

”Programmet fokuserar på plasten i havet och vad man kan göra åt problemen med spökfiskenät. I Litauen finns ett projekt där man tar upp näten ur haven, men sedan förbränner man det. Den marina återvinningscentralen i Sotenäs är det enda ställe jag hittat, där man faktiskt försöker återvinna spökfiskenäten som man får upp ur havet” säger Gunnar Köhne.

Tv-programmet ska sändas någon vecka innan EU-valet i slutet av maj.

”Jag tycker att den marina återvinningscentralen är en fantastisk idé. Jag är också full av beundran inför personalen som arbetar med detta” säger han.

Den marina återvinningscentralen drivs i Sotenäs kommuns regi i samarbete med Fiskareföreningen Norden.

Tanken är att den marina återvinningscentralen, som startade i augusti 2018, ska ta emot det skräp som kommunens strandstädare och Fiskareföreningen Norden tar upp från havet. Materialet ska sorteras i 7-8 olika fraktioner och sedan återvinnas och återbrukas. Exempelvis fisknät smälts ner och blir till nya nät, men även annat skräp ska bli till nya produkter.

Ett antal personer från arbetsmarknadsenheten sysselsätts i verksamheten och förhoppningen är att nya företag ska bildas som ett resultat av den marina återvinningscentralens arbete. Ambitionen är att på sikt inte enbart ta emot skräp lokalt utan även regionalt och att bidra till utvecklingen av hantering av marint avfall både nationellt och internationellt.

 

För mer information kontakta:
Per Svensson, utvecklingschef.
Telefon: 0523-66 46 42
Mejl: per.svensson@sotenas.se

Dela detta innehåll