Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tre projektanställda har blivit nya medarbetare

I slutet av 2020 projektanställdes tre mark- och exploateringsingenjörer under ett års tid, för att hjälpa till och beta av ärendena i plan- och byggenhetens ärendekö.

Nu har alla tre fått tillsvidareanställning, eftersom två tidigare medarbetare har slutat och gått vidare till nya utmaningar. De har också tillsvidareanställts för att behovet av förstärkning på avdelningen ser ut att fortsätta, på grund av den stora ärendemängden.


Ida Engelbrektsson, Emelie Andersson och Celine Hennström är examinerade lantmäteriingenjörer från Högskolan Väst och gick faktiskt alla tre i samma klass.


Håkan von Dolwitz, plan -och byggchef, är väldigt glad över förstärkningen, vilket innebär att avdelningen får ytterligare en medarbetare:

"Det känns väldigt bra att vi fått möjlighet att anställa alla tre vilket gör att vi kommer att kunna beta av ärendena i vår kö snabbare" säger han och fyller i att en ökad ärendeavverkning medför ökade intäkter till kommunen från markförsäljningar, arrenden med mera.


”Jag trivs väldigt bra i kommunen och tycker att det är jätteroligt att ha fått fast anställning, extra kul att vi alla tre fick det!” säger Celine Hennström.

Dela detta innehåll