Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Trafikverket bygger cirkulationsplats

Under nästa vecka, vecka 45, kommer Trafikverket att inleda förberedande arbeten inför den cirkulationsplats (rondell) som ska byggas vid Smögenkorsningen mellan väg 174 och väg 1186.

De förberedande arbetena beräknas ta tre veckor.
I februari nästa år kommer bygget av själva cirkulationsplatsen att ta sin början. Arbetet kommer att avbrytas under sommarmånaderna, men ska då vara så långt gånget att sommartrafiken inte kommer att påverkas.
Arbetet kommer återupptas under hösten 2020 och cirkulationsplatsen färdigställs i november 2020.
Under 2021-2023 kommer Trafikverket även att genomföra reparationsarbeten av Smögenbron.Den ska bland annat förstärkas och få ny belysning. Man kommer även att sätta upp suicidskydd. Inga arbeten kommer att pågå under sommaren.
"Vi hade inte tänkt påbörja arbetet med cirkulationsplatsen förrän efter 2023 då Smögenbron var färdigreparerad, men Sotenäs kommun har bearbetat Trafikverket så mycket att vi har beslutat oss för att tidigarelägga arbetet. Cirkulationsplatsen gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter" säger Linnea Larsson, projektledare.
Mats Abrahamsson, kommunalråd, är mycket nöjd med att kommunens påtryckningar på Trafikverket har gett resultat:
"Det här är en viktig trafikåtgärd och det är glädjande att Trafikverket prioriterar Sotenäs" säger han.


För mer information läs på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela detta innehåll