Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tillgänglighetsanpassning av busshållplats

Just nu pågår arbete med att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen utanför Hälsans Hus.

Högre kantsten ska sättas och körbanan för bussarna ska bli bredare, så att de lättare kan köra förbi varandra. Belysningen på hållplatsen kommer att förbättras och parkbänkar kommer placeras ut.

”Det blir en ökad trivsel för våra skolelever och alla andra som åker till och från Hälsans Hus busshållplats” säger anläggningsingenjör Maria Josefsson.

En tillfällig busshållplats är placerad mittemot den som nu omarbetas.

Kostnaden för arbetet ligger på cirka 800 000 kronor varav Trafikverket och Västtrafik betalar hälften och Sotenäs kommun den andra hälften.

Arbetet kommer att ta cirka en månad från dagens datum.

 

För mer information kontakta:

Maria Josefsson, anläggningsingenjör

Telefon: 0523-66 40 00

Mejl: maria.josefsson@sotenas.se

Dela detta innehåll