Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tack för visad hänsyn

Utanför Smögen pågår ett helt unikt projekt där 4 000 hummeryngel ska födas upp i fred för att förstärka det lokala beståndet.

Strax innan hummerpremiären gick vi ut och vädjade till alla hummerfiskare att inte sätta ut tinor vid det konstgjorda hummerrevet- och den vädjan har respekterats.
Sotenäs kommun riktar härmed ett stort tack till alla hummerfiskare! Utan er hänsyn är inte det här projektet möjligt att genomföra.

Dela detta innehåll