Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Tack för visad hänsyn

Utanför Smögen pågår ett helt unikt projekt där 4 000 hummeryngel ska födas upp i fred för att förstärka det lokala beståndet.

Strax innan hummerpremiären gick vi ut och vädjade till alla hummerfiskare att inte sätta ut tinor vid det konstgjorda hummerrevet- och den vädjan har respekterats.
Sotenäs kommun riktar härmed ett stort tack till alla hummerfiskare! Utan er hänsyn är inte det här projektet möjligt att genomföra.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65