Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Större nationellt ansvar för infrastrukturen inom fiske och vattenbruk

Lars Tysklind, ordförande i Fiskekommunerna.

Fiskekommuner vill att regeringen tar ett större nationellt ansvar för infrastruktur såsom hamnar för att säkra livsmedelskedjor inom sjömat.

Stora utbyggnader samt utveckling av t.ex. fiskehamnar och reningsverk kan inte ligga på små kustkommuner. Detta behöver ingå i den nya svenska strategin för fiske och vattenbruk.


Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att uppdatera den nationell strategi för svenskt fiske och vattenbruk. Strategi ska bana vägen framåt för hållbar utveckling av fiske och vattenbruk i Sverige.


Nu har myndigheterna lagt fram ett första utkast för externa aktörer att kommentera.

Fiskekommuner har skickat in sina synpunkter på utkastet och de nio kommunerna i Bohuslän som ingår i nätverket ser att strategin behöver kompletteras inom ett par områden.


Här kan du läsa hela yttrandet Pdf, 286.6 kB.


För mer information kontakta:


Krister Olsson

Telefon: 070-297 39 00

Mejl: krister.olsson@fyrbodal.se

Det kommunala nätverket Fiskekommunerna som funnits sedan i mitten av 1990-talet och fortsätter att stärka kommunerna i fiske och vattenbruksfrågorna.

Dela detta innehåll

Sara Hellman

Kommunikationsansvarig


sara.hellman@sotenas.se

0523 - 66 46 65