Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Stärker kompetensnivån i Fyrbodals kommuner

Kommunchef Maria Vikingsson.

Kommunchef Maria Vikingsson.

Fyrbodals fjorton kommuner och Högskolan Väst fick igår cirka 7 miljoner kr i anslag från Västra Götalandsregionen för att jobba med insatser som ökar övergången till högre studier.

Satsningen görs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst.

"Nu kraftsamlar vi tillsammans för att göra högskoleutbildning mer lättillgänglig för alla som bor i Fyrbodal. Alla ska ha samma chans att skaffa sig en bra utbildning oavsett var man bor" säger Maria Vikingsson, kommunchef i Sotenäs kommun.

Undersökningar visar att övergången till högre studier varierar stort i Fyrbodal och i ett antal kommuner har relativt få invånare eftergymnasial utbildning. Det visar sig att ju längre avståndet till en högskola eller universitet är, desto lägre är utbildningsnivån. Men det kan också variera stort inom en kommun. Samtidigt visar forskning att övergång till högskolestudier är en viktig framgångsfaktor för att regioner ska utvecklas hållbart och i en positiv riktning.

"Vi måste se till att ha god kompetensförsörjning i kommunen för att näringsliv och offentlig sektor ska kunna rekrytera personal. Vi behöver också ta vara på alla förmågor. I framtiden ska färre försörja fler och arbetslivet blir längre. Därför behöver vi hitta flexibla utbildningsformer och underlätta det livslånga lärandet på olika sätt" säger Maria Vikingsson.

Stor begåvningsreserv

Andra faktorer som påverkar ungdomars val av studier och yrken är föräldrarnas utbildningsnivå och företagskulturen på den ort man bor. Ungdomar som kommer från familjer där föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning väljer i mindre utsträckning att studera vidare efter gymnasiet. Det gäller även studiebegåvade unga som har höga betyg från gymnasiet.

­"Statistik visar att det finns en stor grupp ungdomar i Fyrbodal som presterar bra på gymnasiet, men som trots det inte studerar vidare. Det är en stor begåvningsreserv som verkligen kan behövas för framtida samhällsutmaningar. Det gäller att ta vara på de många förmågorna i vårt område" säger Jan Theliander, prorektor på Högskolan Väst.

Innovativa undervisningsmetoder

Projektet löper över tre år och har som övergripande mål att utveckla och etablera arbetssätt som bidrar till att öka kunskap och insikt om de möjligheter som högre utbildning ger. Projektet ska också utveckla och skapa goda förutsättningar för flexibel utbildning och livslångt lärande. Arbetet ska genomföras inom ramen för Kommunakademin Väst (KAV), en arena för systematisk samverkan mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst.

"Tack vare Västra Götalandsregionens anslag kan vi nu tillsammans hitta effektiva metoder för att utveckla innovativa undervisningsformer och underlätta högskoleövergången i Fyrbodal. Det är viktigt för individers möjlighet till utbildning och för samhällets kompetensförsörjning" understryker Jan Theliander.

”Nödvändigt att ta ett samlat grepp”

"Som verksamhetsledare för KAV är jag oerhört glad idag, säger Lena Aggestam. Att ta ett samlat och systematiskt grepp om de här frågorna är alldeles nödvändigt – ingen kan lösa detta på egen hand. Jag är också mycket stolt över arbetet som gjort den här kraftsamlingen möjlig. Det ger goda förutsättningar framåt och visar vilken potential en arena som KAV har!"


Kommunakademin Väst är en unik arena för strategisk och systematisk samverkan mellan de fjorton kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet.

Läs mer på www.hv.se/kav Länk till annan webbplats.


Kontaktpersoner:

Lena Aggestam, verksamhetsledare för Kommunakademin Väst,

Telefon: 073-397 51 55

Mejl: lena.aggestam@hv.se


Maria Vikingsson, kommunchef Sotenäs kommun,

Telefon: 0523-66 45 16

Mejl: maria.vikingsson@sotenas.se


Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst

Telefon: 073-397 50 86

Mejl: jan.theliander@hv.se

Dela detta innehåll