Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommuns primärkarta ska uppdateras

Igår flygfotograferades hela Sotenäs kommun.
Fotona som togs ska användas för att uppdatera kommunens primärkarta.

Primärkartans uppgift är att vara utgångsmaterial för upprättande av grundkartor till detaljplaner, förrättningskartor vid fastighetsbildning, nybyggnadskartor och enklare kartor inför bygglov med mera. På primärkartan kan man se varje byggnad, brygga, altan, skärmtak, ja, helt enkelt det mesta.
Idag är kommunens primärkarta inte uppdaterad ordentligt, så de nya fotografierna som togs igår, kommer att bearbetas och informationen på dem kommer att föras in i kartan, så att den blir korrekt.
I slutet av året hoppas mätingenjör Markus Olsson och GIS-ingenjör Frida Göthberg att arbetet ska vara klart:
”Primärkartan är den karta vi använder oss mest av så att vi får en uppdaterad version är väldigt viktigt” säger Frida Göthberg.
Visionen är att man i framtiden, med hjälp av digitala detaljplaner och en helt korrekt primärkarta, ska kunna automatisera till exempel enklare bygglov.

 

För mer information kontakta:

Frida Göthberg, GIS-ingenjör

Telefon: 0523-66 44 92

Mejl: frida.gothberg@sotenas.se

Dela detta innehåll