Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommuns hemsida en av de mest tillgängliga kommunsidorna

Skärmdump av en tidningssida där kommunerna med mest tillgängliga webbar står listade. Sotenäs kommun finns på plats nummer 9.

Inkluderingsbarometerns toppkommuner listades i nr 31/2021 i Tidningen Dagens Samhälle.

I tidningen Dagens Samhälle har toppkommunerna med de mest tillgängliga webbsidorna listats- och där finns Sotenäs kommuns hemsida på en mycket hedrande 9:e plats!

Webbplatserna är kontrollerade av tillgänglighetsföretaget Funka, utifrån tio utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med bland annat synnedsättningar, motoriska nedsättningar och läs- och skrivsvårigheter.

 

Syftet är att underlätta för personer med nedsatt syn, hörselskada, dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

 

”Kommunens webbredaktörer arbetar hela tiden med att uppdatera hemsidan och följa Funka:s struktur över hur en tillgänglig webb ska se ut. Det är tack vare deras arbete som vi har nått den här fina placeringen” säger Jenny Borg, ansvarig för Sotenäs kommuns hemsida sotenas.se

 

För mer information kontakta:

Jenny Borg, kommunikationsansvarig

Telefon: 0523- 66 46 65

Mejl: jenny.borg@sotenas.se

Dela detta innehåll