Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommuns bokslutskommuniké 2018

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef.

Sotenäs kommun gör ett bättre ekonomiskt resultat för 2018 än tidigare prognoser visat.

Resultatet uppgår preliminärt till +9,3 mnkr vilket är 3,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Däremot gör nämnderna ett underskott -3,6 mnkr, men det är ändå en förbättring jämfört med prognosen som låg på -5,0 mnkr. Kommunen har också sålt fastigheter och mark vilket gett intäkter på drygt 14 mnkr. Det innebär glädjande nog, att kommunen de senaste 11 åren, med undantag från 2014, har redovisat positiva resultat.

Däremot har de ekonomiska förutsättningarna för 2019 och de följande kommande åren tyvärr inte förändrats, vilket innebär att Sotenäs kommun står inför en stor ekonomisk omställning.

”Kommunen behöver minska verksamheternas kostnader med 36,5 miljoner kronor, för att klara de finansiella målen” säger ekonomichef Ulrika Gellerstedt.

Mats Abrahamsson, kommunalråd, kommenterar också resultatet:

”Det är glädjande att resultatet för 2018 blivit lite bättre än budgeterat. De kommande åren innebär stora ekonomiska omställningar inom flera verksamheter i kommunen med anledningen av att Sotenäs kommun får betydligt mindre ersättning från staten via utjämningssystemet mellan landets kommuner. Arbetet med omställningsarbetet pågår för närvarande både inom förvaltningarna och den politiska organisationen. Vi behöver både gasa och bromsa för att nå en fortsatt utveckling i Sotenäs” säger han.

Läs hela bokslutskommunikén här Pdf, 93.5 kB.

 

För mer information kontakta:

Ulrika Gellerstedt, ekonomichef

Telefon: 0523- 66 45 63

Mejl: ulrika.gellerstedt@sotenas.se

Mats Abrahamsson (M), kommunalråd

Telefon: 0523- 66 45 20

Mejl: mats.abrahamsson@sotenas.se

Dela detta innehåll