Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sotenäs kommun har beviljats projektpengar från Vinnova

Molnen speglar sig i ett klarblått spegelblankt hav.

Sotenäs kommun har beviljats pengar för ett projekt som heter "Testbädd för storskaligt vattenbruk".

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster.

 

Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) ansvarar därför för en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige.

Sotenäs kommun, genom Sotenäs Symbioscentrum, har sökt och beviljats pengar från Vinnovas utlysning ”Testbäddar för samhällets utmaningar”.

Projektet som beviljats heter ”Testbädd för storskaligt vattenbruk” där tanken är att man ska arbeta fram en modell för hur en sådan anläggning skulle kunna se ut och drivas. Det är alltså inte i detta projekt som man ska bygga en anläggning.

 

En så kallad ”testbädd” i detta fall är en uppbyggd forskning-/demonstrationsmiljö. Det är en fysisk miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Testbädden är en typ av forskningsanläggning.

 

Exempel på tester som kan göras vid testbädden:

 

  • Vattenrening, restproduktsnyttjande, automation, konstruktionsmaterial och sjömat.

 

Testerna ska ha sin utgångpunkt i resurseffektivitet och goda livsmiljöer med bra tillväxt och kvalitet.

 

Projektets mål:

 

  • Specificera, utveckla och förankra en modell för en testbädd/forskningsanläggning med fokus på storskaligt, landbaserat, hållbart och cirkulärt vattenbruk. Slutprodukten i projektet blir ett underlag för en möjlig framtida byggnation.

 

 

Projektet ska lägga grunden för ett investeringsbeslut. Ett investeringsbeslut för världens mest avancerade testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk.

 

När, vilka och vart?

Projektet har satts samman för att ge bästa möjliga underlag för hur en framtida testbädd skulle kunna utformas. Blandningen av företag, från mycket stora till start-ups, vattenbruksföretag och teknikleverantörer, ska tillsammans arbeta för att säkerställa att vi får med allt som ska krävas av testbädden.

 

Projektet varar i ett och ett halvt år. Projektet medför inga kostnader för kommunen utan finansieras fullt ut av projektpengar.

 

Om testbädden skulle bli verklighet i framtiden:

 

  • så är lokalisationen inte knuten till Sotenäs. Vår förhoppning är att den ska hamna i regionen

 

  • så kommer finansiärerna bestämma platsen

 

  • så skulle en offentlig aktör kunna vara delägare utan att gå in med kapital. Vi ser att en offentlig aktörs roll då blir att arbeta/se till att anläggningen hålls öppen. Detta så att lokala och mindre företag har råd och chans att testa.

 

Dela detta innehåll