Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Sommarskola för studenter från USA

Kommunchef Maria Vikingsson tillsammans med sommarstudenterna.

Nu startar Högskolan Västs sommarskola för studenter från San Jose State University i Kalifornien.

Sommarskolan äger rum på Sotenäs Symbioscentrum - Symbiosutveckling i Sotenäs kommun och har fokus på det svenska välfärdssystemets framväxt, utveckling och utmaningar. Föreläsningar med Högskolan Västs lärare samordnas med föredrag av tjänstemän från Sotenäs kommun och företagsbesök i Kungshamn. Efter seminarieveckan i Sotenäs genomförs också studiebesök i Göteborg och Stockholm där studenterna bland annat besöker riksdagshuset.
Idag höll kommunchefen Maria Vikingsson en presentation av kommunen och fick många frågor av studenterna som till exempel "Hur ser brottsligheten ut i kommunen?", "Vad har du för bakgrund?" och "Hur fungerar relationen mellan kommunen och regionen?".
Sommarskolan är en del av det bilaterala samarbetet mellan San José State University och Högskolan Väst.
"Med utgångspunkt från önskemål och diskussioner med min kollega i Kalifornien, professor Melinda Jackson, har jag format ett program som jag hoppas att de amerikanska studenterna tycker är intressant, matnyttigt och roligt. Syftet är att ge en bred bild av hur det svenska välfärdssamhället fungerar" säger professor Per Assmo, på Högskolan Väst.
"Vi är stolta och glada över att studenterna kommer hit och att Högskolan Väst lyfter fram det vi gör. Vi berättar gärna om vårt cirkulära arbetssätt på Sotenäs Symbioscenter och kanske kan det leda till andra samarbeten framöver" kommenterar kommunchef Maria Vikingsson och fortsätter:
"Det blir också ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring besöksnäring som är viktig i vår kommun och där Kalifornien är riktigt starka. Jag tror att det här blir givande dagar för både studenterna och oss".
Studenterna får även besöka ett antal företag i Kungshamn med omnejd – bland andra Orkla Foods Sverige Kungshamn och Kustcharken. Dessutom blir det båttur i bohuslänska skärgården, besök på Hållö fyroch bohuslänska smakupplevelser!
Högskolan Västs avtal med San José State University startade 2016.
"Från Högskolan Väst åker i snitt 5–6 studenter varje år för att studera en termin på San José State University. Sommarskolan är ett sätt att utveckla samarbetet och öka antalet amerikanska studenter till högskolan. Dessutom är upplägget med sommarskola en bra samverkansform där Sotenäs kommun bidrar till utbildningen och låter oss ha undervisningen i deras framsynta Sotenäs Symbioscentrum i Kungshamn" säger Per Assmo.

Dela detta innehåll