Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Solhagens förskola får skulpturer

Skiss av Magnus Ringborgs skulpturer.

I Sotenäs kommuns förskolor vill vi skapa en härlig känsla som barnen trivs i.

Därför utlyste Sotenäs kommun ett uppdrag där Solhagens nybyggda förskola skulle utsmyckas, då utsmyckningar och konst lockar till fantasier och lek. Hela 17 bidrag skickades in och valet föll på konstnären Magnus Ringborg. Juryns motivering till val av konstnär var att Magnus Ringborgs förslag uppfyller flera kriterier och infriar ledorden ”Glädje i rörelse och gemenskap”. Med ett spännande uttryck som ger stimulans åt barnens fantasi kommer skulpturerna ha en positiv inverkan på förskolans elever. Juryns motivering fortsätter:
”Valet av att använda röd och svart granit tyckte vi var vackert och ger en variation till skulpturen. Graniten har en geologisk anknytning till platsen och är i sitt åldrande tidlös.”

Carl Forsberg, kultursekreterare, är mycket nöjd med valet av konstnär för Solhagens förskola:
”Magnus Ringborg är den första konstnären som tilldelas ett utsmyckningsuppdrag efter att Sotenäs kommun antagit 1%-regeln. Regeln innebär att 1 % av kommunens investeringsbudget går till offentlig gestaltning. Rådet för offentlig konst och miljö har fattat beslut om vilken konstnär som skulle få uppdraget efter samråd med sakkunnig jury och med Solhagens förskola. Det känns väldigt glädjande att processen nu är i hamn och att vi följer en upparbetad rutin kring arbetet med offentlig gestaltning. Jag räknar med att vi kommer att kunna genomföra ett uppdrag per år av ungefär den här storleken framöver.”

På bilderna ses skisser på Magnus Ringborgs bidrag. Planen är att skulpturerna ska vara på plats redan till hösten. Vi hoppas att skulpturerna blir uppskattade hos barnen på Solhagens förskola!

För mer information kontakta:
Carl Forsberg, kultursekreterare

Telefon: 0523 – 66 47 88
Mejl: carl.forsberg@sotenas.se

Dela detta innehåll