Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Smögenparkens nya utseende

Maria Josefsson, anläggningsingenjör, berättar om Smögenparken.

Mitt i parken, på var sin sida om fontänen, kommer två vågformade murar placeras med plantering som sluttar ner mot marken. Planteringen kommer bestå av rosor, perenner och vårlökar.

Längs parkens långsidor kommer sju träd att planteras.

En ny stentrappa från Stolpegatan tar plats i parken som kommer att ha knott på toppen för att smälta ihop med gatan.

Nya sittbänkar.

Smögenparken under renovering.

Smögenparken håller på att renoveras och det nya utseendet börjar ta form.

År 2012 renoverades halva parken efter VA-arbete. Då togs träden som fanns i parken bort men nu kommer de äntligen tillbaka. Parkförvaltningen har tilldelats 500 000 kronor av kommunstyrelsen för att renovera parken och ge den ett nytt fräscht utseende. Arbetet förväntas vara klart i andra halvan av juni. Maria Josefsson, anläggningsingenjör, berättar om den första etappen av renoveringen. Längs med parkens långsidor kommer sju träd att planteras. Mitt i parken, på var sin sida om fontänen, kommer två vågformade murar placeras med plantering som sluttar ner mot marken. Planteringen kommer bestå av rosor, perenner och vårlökar. En ny stentrappa från Stolpegatan tar plats i parken som kommer att ha knott på toppen för att smälta ihop med gatan. Det kommer även bli nya gräsytor samt nytt grus i gångarna, helt enkelt en riktig uppfräschning! Den andra etappen av renoveringen inkluderar förslag om parkeringen och marken runt parken. Parkeringen vid parkens långsida föreslås att tas bort och ersättas av en trottoar med knott som kommer bindas samman med knotten som redan finns på Stolpegatan. Den andra etappen av renoveringen förväntas börja nästa år.

 

För mer information kontakta:
Maria Josefsson, anläggningsingenjör

Telefon: 0523 - 66 46 95
Mejl: maria.josefsson@sotenas.se

Dela detta innehåll