Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Samverkansprojekt med högskola och Uddevalla kommun

På bild från vänster: Melisa Nilsson, Utvecklingsstrateg kompetensförsörjning i Uddevalla kommun, Per Assemo, professor vid Högskolan Väst, Wilma Westin Lundqvist, forskningsassistent vid Högskolan Väst, Erika Karlsson, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst, Fredrik Sunnemark, docent vid Högskolan Väst, Erika Hassellöv personalchef Sotenäs kommun.

På Högskolan Väst presenterades nyligen första delen inom ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun med syfte att belysa behov av nya kompetenser och yrkesinriktningar för att möta utmaningar inom skola och utbildning i framtidens mer mångkulturella samhälle.

Från Sotenäs kommun deltog vår personalchef Erika Hassellöv. Den första delen i projektet har varit en kartläggning genom intervjuer med alla rektorer i respektive kommun.
Generellt är elevers psykosociala ohälsa, elevers kunskapsresultat och lärares höga arbetsbelastning de tre största utmaningarna i skolan. Det finns behov av en utökad elevhälsa, utveckling av utbildning- och lärarsystem och avlastning av lärare i deras arbete.
Därför krävs inte bara fler legitimerade lärare, utan också nya kunskaper, färdigheter, och kanske även professioner, för att möta utmaningar hos den allt mer mångkulturella och diversifierade skolpopulationen. Stort tack till alla inblandade!

 

För mer information kontakta:

Erika Hassellöv, persoalchef

Telefon: 0523-66 45 76

Mejl: erika.hassellov@sotenas.se

Dela detta innehåll