Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Samråd säkerhetshöjande åtgärder i Hunnebostrands hamn

Samråd angående prövning av vattenverksamhet enligt miljöbalkens kap 11 avseende planerade säkerhetshöjande

åtgärder i Hunnebostrands hamn.

Sotenäs kommun planerar genomföra säkerhetshöjande

åtgärder med utläggande av tryckbank och anläggande av bryggdäck

i Hunnebostrands hamn inom fastigheten Ellene 1:383,

Sotenäs kommun.

Enligt miljöbalkens 6 kap skall samråd ske med de som

kan antas bli berörda.

Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas i Folkets hus i Hunnebostrand den 2019-11-12 kl 18:00.

En projektbeskrivning finns att läsa här Pdf, 1.7 MB., samt på kommunhuset på Parkgatan 46 i Kungshamn.

Frågor och synpunkter på åtgärden lämnas skriftligt senast 2019-

11-30 till:

Martin Andersson

Sotenäs kommun, Parkgatan

46, 456 80 Kungshamn

E-post: martin.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll