Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Så arbetar miljöenheten med att kontrollera trängsel

Miljöenheten har ansvar för att inspektera hur krogarna i Sotenäs kommun följer riktlinjerna för att begränsa smittspridning.

"Vi har informerat via mejl de allra flesta, cirka 60 stycken livsmedelsverksamheter med servering, eller försäljning, där smittspridning ska begränsas, om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter. Miljöenheten har sedan följt upp detta med besök och telefonkontakt i de verksamheter där risk för trängsel har varit större. Vi har hittills bara fått in sex anmälningar om att det har varit trängsel på uteserveringar eller inne på restauranger i Sotenäs" berättar miljöenhetens chef Maria Bylund.
Efter en sådan anmälan kontaktar miljöenheten verksamhetsutövaren och har diskussioner om vad man kan göra för att förbättra möjligheten att hålla avstånd.
"Det vi tittar på när vi är ute och inspekterar, är möjligheten för besökare att hålla avstånd i kön och vid borden. Det är även viktigt att man upplyser gästen om hur man förhindrar smittspridning och att man har bra rutiner för personalen så att de klarar att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten" säger hon.
När sommarsäsongen kommer igång och besökarna kan antas bli fler, planerar miljöenheten att bedriva ännu mer tillsyn både dagtid, på bland annat uteserveringar, och kvälls- och nattid.

 

För mer information kontakta:

Maria Bylund, chef miljöenheten

Telefon: 0523-66 40 18

Mejl: maria.bylund@sotenas.se

Dela detta innehåll