Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Reparation av Smögenbron försenas

Trafikverket ska utföra omfattande reparationsarbeten av Smögenbron.

Den ska bland annat förstärkas och få ny belysning. Man kommer även att sätta upp suicidskydd. Tidigare har Trafikverket planerat att påbörja arbetet under 2021, men på grund av att man omfördelat sina ekonomiska medel till andra projekt, har arbetet förskjutits. Nu planerar Trafikverket att påbörja arbetet 2022 och det ska pågå till 2024. Arbetena på bron kommer att pågå i tre etapper under perioden. Inga arbeten kommer ske under sommarsäsongen.

Dela detta innehåll