Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Publicerad:

Renovering av kajer och pir

En del av kajen vid Guleskär ska rivas.

Under våren kommer reparationer och åtgärder att utföras vid två kajer och en stenpir i Sotenäs kommun.

I september förra året rasade landfästet till ponton E på Malmön. Stenpiren ska nu renoveras och förlängas med en meter. Arbetet beräknas vara klart 1 april i år.
På Smögen ska åtgärder vidtas vid kajen utanför Fiskauktionen.
”Vi har problem med att havet spolar ut finmaterial tillbaka ut i vattnet, vilket leder till att vi får sättningar i marken bakom kajen. Nu ska cirka 25 meter av kajen renoveras. Vidtar vi inte de åtgärderna får vi hela tiden hålla på och laga bakom kajen” berättar projektledaren Martin Andersson.
Arbetet med området ska vara klart 1 maj.
Slutligen ska 25 meter av en kaj på Guleskär rivas, den kaj som ligger utanför gamla fiskhallen.
”Det är en betongdäckskaj som står på granitpelare. En av granitpelarna är instabil vilket leder till rasrisk. Att reparera enbart granitpelaren hade blivit mycket kostsamt. Betongkonstruktionen i själva kajen befinner sig i slutet på sin livslängd och är därför inte värd att reparera eftersom det skulle kosta lika mycket som att bygga nytt. Därför väljer vi att riva kajen. Någon plan för återuppbyggnad av ny kaj finns inte i nuläget” säger Martin Andersson.
Även det arbetet ska vara slutfört 1 maj.

Just nu pågår upphandling av tjänsterna: Läs mer här

 

För mer information:

Martin Andersson, projektledare

Telefon: 0523- 66 45 07

Mejl: martin.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll